Statystyki

 • Odwiedziło nas: 275627
 • Do końca roku: 236 dni
 • Do wakacji: 47 dni

Kalendarium

Niedziela, 2021-05-09

Imieniny: Grzegorza, Karoliny

Kontakt

62-511 Kramsk, Patrzyków 2A
Tel.: 63 2479629

sp.patrzykow@o2.pl

Jesteś tutaj: Start / NAUCZANIE ZDALNE

NAUCZANIE ZDALNE

Artykuły

Poradnik MEN

2020-04-24

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Drogie Dzieci

Na poczty klasowe został przesłany opublikowany przez MEN poradnik dotyczący kształcenia na odległość. Znajdują się w nim porady i wskazówki dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Prosimy o zapoznanie się z treścią poradnika. Każdy znajdzie w nim porady, które będzie można wykorzystać w obecnej sytuacji: Rodzice- wskazówki do pracy z dziećmi, a dzieci i uczniowie- wskazówki do własnej pracy.

Czytaj więcej o: Poradnik MEN

Kwarantanna społeczna

2020-04-17
Drodzy Państwo,
 
Kwarantanna społeczna to dla wszystkich trudne doświadczenie.  Brakuje nam  bliskich kontaktów, jesteśmy odseparowani  od znajomych, rodziny. Z dnia na dzień  zmianie uległy nasze  przyzwyczajenia. Przed nami realne  zagrożenie  i każdy z nas ma prawo czuć niepokój, obawę o swoją przyszłość. To normalna ludzka reakcja. To, jak będziemy sobie radzić z tym napięciem, zależy od  naszych indywidualnych cech, własnych umiejętności radzenia sobie ze stresem, od naszych doświadczeń życiowych.
 Rozmawiajmy więc ze sobą, z naszymi dziećmi. Być  może one nie do końca rozumieją co się dzieje i  z jak  trudnym problemem mamy do czynienia. Widzą jednak i czują niepokój swoich rodziców. Wykorzystajmy ten czas  jako okazję do porozmawiania o odpowiedzialności społecznej, o tym jak nasze działania mogą wpływać na innych.  Dajmy sobie nawzajem prawo do przeżywania trudnych emocji . Powinniśmy rozmawiać o tym, co czujemy, czego się boimy, powinniśmy razem poszukać sposobów radzenia sobie w tym niepewnym czasie.
Przesyłam  odnośniki do artykułów, być może znajdą tam Państwo   cenne porady.
 
 
 
Pozdrawiam
Pedagog szkolny
Arleta Gajda
Czytaj więcej o: Kwarantanna społeczna

Nauczanie zdalne -informacja dla rodziców

2020-04-17

Organizacja nauczania zdalnego od 25 marca 2020r – informacja dla rodziców i uczniów


 1. Z dniem 25 marca 2020r szkoła rozpoczyna nauczanie zdalne uregulowane rozporządzeniem MEN.
  1. Nauczanie prowadzone będzie z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.
  2. W związku z powyższym ustalamy następujące metody pracy z uczniami:

a)      Za pośrednictwem poczty e-mail ( Nauczyciele przesyłają uczniom materiały na klasowe poczty, których adresy e-mail są już Państwu znane. Uczniowie wykonują otrzymane zadania i na prośbę nauczyciela odsyłają wykonane prace. Uczeń, odbierając materiał od nauczyciela, potwierdza to krótką informacją zwrotną, odesłaną na maila, z którego nauczyciel przesłał materiały; takie potwierdzenie  jest równoznaczne z udziałem ucznia w zajęciach= obecnością.)

Materiały będą przesyłane przed każdą lekcją:  na dzień przed planowaną lekcją lub w dniu, w którym zgodnie z planem jest lekcja, ale przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć wynikającą z planu lekcji. )

b)      Platforma edukacyjna e-podręczniki ( Nauczyciele wykorzystują w pracy z uczniami materiały rekomendowane przez MEN- e podręczniki. Uczniowie otrzymają od wychowawców loginy i hasła niezbędne do pracy na tej platformie oraz instrukcję mówiącą o tym, w jaki sposób zalogować się na platformie - prosimy Państwa o chwilę cierpliwości w tej kwestii, ponieważ loginy i hasła będą podane w Systemie Informacji Oświatowej, który jak poinformowało 23 marca MEN, jest właśnie uzupełniany o te dane. W momencie, gdy informacje te zostaną podane szkole- przekażemy loginy i hasła uczniom.

O tym, że danego dnia uczniowie będą pracować z e- podręcznikiem zostaną poinformowani wcześniej wiadomością wysłaną na pocztę klasową. Pracując na tej platformie nauczyciel ma wgląd w pracę ucznia, może ją poprawić i ocenić).

Link do instrukcji logowania się na platformę edukacyjną e-podręczniki:

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/R1aVOSEOo7Rt6/1/220Vmp4yvBsMqVWXV3rvGx93sRyAnPOZ.pdf

Jeśli wystąpi problem z logowaniem się – prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

c)      Lekcje on-line poprzez Skypa. ( Ta możliwość dotyczy klas, z których uczniowie zainstalują Skypa i utworzą grupę. Nauczyciel z wyprzedzeniem ustala z klasą, którego dnia i o której godzinie lekcja będzie poprowadzona on-line. ).

d)     Programy edukacyjne Telewizji Publicznej i Polskiego Radia proponowane uczniom przez nauczyciela poprzez wiadomość przesłaną na poczty klasowe.

e)      Filmy i prezentacje przygotowane przez nauczyciela i przesłane uczniom na poczty klasowe.

f)       Inne- po konsultacji z dyrektorem szkoły zostaną przekazane rodzicom i uczniom.

 1. W przypadku przedszkoli i klas I-III nauczyciel poinformuje rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 2. Ilość materiału do pracy w domu oraz jego trudność będzie dostosowana do możliwości uczniów. Wszelkie uwagi na ten temat proszę zgłaszać wychowawcy. Pomiędzy poszczególnymi lekcjami uczeń planuje sobie  przerwę.
 3. Lekcje będą prowadzone=przesyłane  zgodnie z tygodniowym planem lekcji, podanym do wiadomości rodzicom i uczniom. Plan uległ modyfikacji, dlatego proszę o zapoznanie się ze zmianami.
 4. W planie lekcji przy niektórych przedmiotach zapisana jest godzina x2. Wówczas  druga godzina lekcji przeznaczona będzie na przeczytanie czegoś, obejrzenie filmiku, itp. Nie będą to zadania do samodzielnej pracy w podwójnej ilości.
 5. Uczniowie nie muszą trzymać się ustalonej w planie kolejności zajęć i rozpoczynać pierwszej lekcji o godzinie 8.00, tak jak w szkole, ale ważne jest, aby pracowali systematycznie, każdego dnia realizowali plan i nie odkładali lekcji na dzień kolejny. Taka systematyczność ułatwi pracę w domu.
 6. Sprawdzanie obecności: uczeń potwierdza mailem zwrotnym do nauczyciela, że odebrał informacje z poczty klasowej; podczas pracy z e-podręcznikiem nauczyciel będzie miał automatyczną informację, że uczeń podjął pracę więc nic nie będzie trzeba potwierdzać; lekcje on-line- nauczyciel wstawia obecność mając kontakt z uczniem.
 7. Uczniowie i rodzice mają  zapewnioną możliwość kontaktu z nauczycielami. Nauczyciele będą dostępni dla ucznia i rodziców szczególnie w dniu, w którym według planu przypada lekcja. Wszelkie pytania i trudności związane z materiałem proszę przesyłać nauczycielowi na pocztę e-mail, z której od danego nauczyciela uczeń otrzymał materiały do pracy w domu.
 8. Nauczyciel będzie kontrolował, czy uczniowie wywiązują się ze swoich obowiązków, np. poprzez sprawdzanie zadań, które były do wykonania ( uczniowie odsyłają nauczycielowi karty pracy, przesyłają zdjęcia  z wykonaną pracą, pracują na platformie e-podręczniki, itp.- według bieżących informacji od nauczyciela).
 9.  Zmiany wprowadzone  w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania pozwalają na ocenianie pracy uczniów w czasie zdalnego nauczania. Formy podsumowywania zdobytych umiejętności, które będą podlegały ocenianiu to np. testy on-line, projekty, prezentacje, prace pisemne,  wypowiedzi pisemne      (i ustne ) uczniów, opracowania, prace plastyczne ( np. ich zdjęcia )- według bieżących informacji od nauczyciela. O pozyskanych ocenach będą informowani uczniowie i rodzice ( podczas konsultacji z nauczycielami).
 10. Wszelkie trudności i uwagi rodzice i uczniowie zgłaszają wychowawcy klasy bądź dyrektorowi szkoły.
 11. Wychowawcy klas pośredniczą w kontaktach uczniów i rodziców z innymi nauczycielami, jeśli z jakichś względów ten kontakt jest utrudniony.
 12. Wychowawca i nauczyciele udzielają udzielają informacji o postępach ucznia w nauce i jego ocenach w rozmowie telefonicznej z rodzicem.
 13. Kontakt z dyrektorem szkoły: sp.patrzykow@o2.pl
 14. Kontakt z pedagogiem: arletagajda@wp.pl
 15. Uczniowie objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną w postaci zajęć rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej, logopedii czy gimnastyki korekcyjnej otrzymają wskazówki do pracy w domu.
 16. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo w Sieci:

Praca zdalna, w tym zdalne nauczanie i uczenie się wiąże się z zachowaniem wielu środków ostrożności:

a)      w wiadomościach e-mail nie należy używać i podawać danych osobowych ani poufnych informacji,

b)     przed wysłaniem maila upewnić się, ze jest on skierowany do właściwego odbiorcy,

c)      dokładnie sprawdzić nadawcę maila; nie otwierać wiadomości od nieznanych adresatów ( zwłaszcza załączników),

d)     korzystać tylko z zaufanego dostępu do sieci,

e)     przestrzegać wszelkich zasad dotyczących logowania i udostępniania danych osobowych.

Czytaj więcej o: Nauczanie zdalne -informacja dla rodziców

Poradnik dla rodzica

2020-04-17

Szanowni Państwo, w piśmie ministra edukacji z dnia 17.03.2020r, w sprawie przygotowania szkół do tzw. zdalnego nauczania, szkoły zostały zobowiązane do podjęcia określonych działań przygotowawczych, m.in. do opracowania informacji dla rodziców o tym:

 • jak zorganizować dziecku warunki do pracy w domu,
 • jak motywować i wspierać dziecko do systematycznego uczenia się poza szkołą,
 • jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka w Sieci.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu kilka informacji, którą pomogą zorganizować naukę dziecka w domu.

Informacja dla rodziców na temat organizacji warunków do nauki w domu, motywowania i wspierania dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą oraz zadbania o bezpieczeństwo w Sieci

1.Warunki prac:

Miejsce pracy dziecka ma szczególne znaczenie. Jest istotnym warunkiem efektywnej nauki. Oto kilka wskazówek, jak przygotować miejsce pracy dziecka     w domu.

1. Wskazane jest, aby dziecko miało w domu stałe miejsce do nauki.

2. Dzieci nie powinny pracować w pokoju stołowym, czy w kuchni, gdyż na tej przestrzeni wiele rzeczy zakłóca spokój, a wtedy naprawdę trudno się skoncentrować na pracy. Kiedy po pomieszczeniu, w którym dziecko ma pracować, kręcą się inne osoby, włączone jest radio czy telewizor nie sposób oczekiwać, że zadanie zostanie wykonane właściwie.

3. Postarajcie się Państwo doprowadzić, aby uczniowie pracowali we własnym pokoju albo w pomieszczeniu, w którym są same.

4. Jakie powinno być miejsce pracy dziecka?

 • Miejsce pracy powinno być jasne. Nie oznacza to jednak, że biurko koniecznie musi być usytuowane przy samym oknie.
 • Biurko i miejsce do siedzenia muszą być dopasowane do wzrostu dziecka.
 • Właściwe oświetlenie miejsca pracy - najlepiej, jeśli światło pada z lewej strony stołu czy biurka.
 • Miejsce pracy powinno być uporządkowane. Jeśli przed rozpoczęciem pracy trzeba długo szukać zeszytów, powstaje u dziecka stres, jeszcze zanim wzięło się do lekcji.
 • Przedmioty i  podręczniki, których uczeń nie potrzebuje przy odrabianiu lekcji, powinny być sprzątnięte z biurka.
 • Niezbędne przybory szkolne (ołówki, słowniki, kalkulator) powinny zawsze być pod ręką.

2. Reguły ułatwiające naukę i pracę:

 • Uczeń pracuje samodzielnie ( w przypadku młodszych dzieci rodzic wspiera, ale nie wyręcza w pracy).
 • Oglądanie telewizji czy słuchanie radia jest zabronione podczas lekcji         w domu.
 • Rodzic ustala z dzieckiem czas pracy ( od godziny do godziny )                     z uwzględnieniem przerw w pracy. Nie należy pozwalać na wykonywanie zadań z poszczególnych przedmiotów „ z doskoku”.
 • Uczniowie pracują do południa i we wczesnych godzinach popołudniowych. Nie należy odkładać pracy na wieczór, kiedy dzieci są zmęczone.
 • Dziecko podczas nauki w domu powinno dzielić odrabianie lekcji na wyraźne jednostki, tak by uzyskać jak najwięcej “początków”                         i “końców”, kiedy to szansa na zapamiętanie materiału jest największa. Niezbędne będą tu dobrze rozplanowane przerwy.
 • Długość sesji nauki nie powinna przekraczać 45 minut.
 • Wskazana jest praca zgodna z planem lekcji na dany dzień- pomoże to zapobiec monotonii i znudzeniu pracą przy zadaniach.
 • Dziecko nie będzie z własnej inicjatywy wprowadzało w życie                           i przestrzegało tych reguł. To Rodzic musi je do tego dopingować                    i towarzyszyć mu przez jakiś czas w utrwalaniu tych zasad.

3. Nauka samodzielnej pracy

1. Zanim dziecko zacznie pracować nad zdaniami z poszczególnych przedmiotów, należy omówić z nim, co ma do zrobienia. Niech przejrzy w  obecności Rodzica zadania i oceni, czy samo da sobie z tym radę i czy będzie miało problemy ze zrozumieniem.

2. Jeśli nie ma już żadnych problemów, dziecko powinno usiąść w swoim pokoju     i wziąć się do lekcji. Jeśli pojawią się trudności, dziecko powinno dać sobie z nimi radę samodzielnie, nawet jeśli popełni jakiś błąd. Ważne jest, żeby ten wysiłek podjęło samo.

3. Jeśli sprawdzenie prac domowych w szkole nie jest możliwe albo dziecko robi dużo błędów, albo jego samokontrola jest zbyt mała, wskazana jest kontrola przez rodziców. Po przejrzeniu pracy domowej dziecka, proszę poinformować je , ile zrobiło błędów i gdzie się one pojawiły. Proszę nie poprawiać błędów za dzieci, ale wspólnie z dziećmi. Zawsze dziecko może drogą elektroniczną poprosić o pomoc    i wskazówki nauczyciela przedmiotu, z którego wystąpiły trudności. Nauczyciel pomoże poprawić błędy i wyjaśni to, co niezrozumiałe. Ta forma współpracy           z nauczycielem to także uczenie dziecka samodzielności i poszukiwania rozwiązań    w radzeniu sobie z trudnościami.

4. Zdrowie i kondycja dziecka / ucznia podczas nauki:

1. Należy pamiętać o tzw. „ diecie dla umysłu”. Garść bakalii czy sałatka warzywna w przerwie pomiędzy zadaniami z pewnością służy nauce.

2. Przed nauką należy przewietrzyć pokój, a jeśli pogoda na to pozwala można pozostawić otwarte okno. Dotlenienie mózgu jest kluczowe w pracy umysłowej. Niższa temperatura w pomieszczeniu sprzyja koncentracji.

 5. Bezpieczeństwo w Sieci:

Nauka zdalna wymaga korzystania z Sieci. Ważne jest to, aby uczeń korzystając           z Internetu pamiętał o zasadach bezpieczeństwa i miał poczucie kontroli ze strony Rodzica. Należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

 1. Czas przebywania ucznia w Sieci.
 2. Kontakty z innymi użytkownikami Sieci, zwłaszcza z nieznajomymi.
 3. Cyberprzemoc, czyli przemoc przy użyciu mediów społecznościowych, z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych ( głównie Internet i telefon komórkowy).
 4. Niebezpieczne treści.
 5. Zagrożenie prywatności.
Czytaj więcej o: Poradnik dla rodzica